రిఫరల్ పార్టనర్ మరియు దాని అసోసియేట్ కొరకు ప్రవర్తనా నియమావళి

నైతిక మరియు ప్రవర్తనా నియమావళిలో మేం పాటించే నియమాలు

1.0 చిత్ిశుÔధ 

2.0 యాంటీ  క్రరషన్/యాంటీ  లంచగండిత్నం

3.0. చట్టరరమైన అవస్రాలు మరియు నియంప్త్ణ్ 

4.0. గోరయ  మైన వాయ  పార స్మాచారం మరియు డేటా యొక్క   రక్ష్ణ్ 

5.0. నిష్పప క్షిక్ వాయ పార ప్రవరని 

6.0 ఎనివ రాన్మ ంట్ల్స ప్పటెక్ష్న్ (UNGC 7 నుండి 9 వరకు) 

7.0 ఫెయిర్ లేబర్ ( UNGCస్థ 1 నుండి 6 మరియు SDG 8) 

8.0 వేధింప్పల నివారణ్ (లంగ్క్ వేధింప్పతో స్హా) (UNGC 2 మరియు SDG 5)

10.0 లోగో ఉపయోగం మరియు ప్రాతినిధ్యం 

11.0 స్థఫారస్సల ఆమోద్ం 

1.0 చితతశుద్ధి

చితతశుద్ధి

1.1 చేయాలిస  నరనులు:

1.1.1 RP & A  త్మ రనిని నిజాయితీ, ప్రద్ధ మరియు బాధ్య త్తో చేయాలి మరియు ZED  ప్పాజెక టఆవరయ  క్త్లకు దూరంా ఉండకూడదు. 

1.1.2 ZED సర్టిఫికేట్ కొరకు సైన్ అప్ చేయడానికి, సబ్మిట్ చేయడానికి మరియు అప్ లోడ్ చేయడానికి (డాక్యుమెంట్ లు, ఫోటోలు మొదలైనవి) MSMEకి మద్దతు ఇస్తూ RP&A నిజమైన డేటా/సమాచారం/వనరులను అందిస్తుంది.

1.1.3. MSMEతో క్వాలిటీ మేనేజ్ మెంట్ మరియు సేఫ్టీ మేనేజ్ మెంట్ సిస్టమ్ కు సంబంధించిన ట్రైనింగ్ రికార్డులు ఉన్నాయా లేదా అని RP&A తనిఖీ చేస్తుంది.ఒకవేళ రికార్డులు ఉన్నట్లయితే, అప్ లోడ్ చేయడానికి అదే రికార్డులను ఉపయోగించండి.ఒకవేళ రికార్డులు లభ్యం కానట్లయితే, MSMEలకు వారి శిక్షణా విధానంలో గైడ్ చేయండి (సంబంధిత వ్యక్తులు, ఫ్రీక్వెన్సీ, ట్రైనర్ స్కిల్స్ మొదలైన వాటితో సహా). 

1.1.4. RP&A ఎంఎస్ఎంఈల లభ్యత, వినియోగాన్ని తనిఖీ చేయాలి

a) ఎంఎస్ఎంఈలు ఉపయోగించని తగిన మరియు తగిన పిపిఇలు లభ్యమైతే, తమ ప్రజలకు పిపిఇ వాడకంపై అవగాహన శిక్షణ ఇవ్వాలని మేము ఎంఎస్ఎంఇని కోరుతున్నాము. 

b) ఒకవేళ తగిన పిపిఇలు లభ్యం కానట్లయితే, ప్రాసెస్ మరియు ప్రొడక్ట్ ల నేపధ్యంలో వాటిని కొనుగోలు చేయడం కొరకు MSMEలకు గైడ్/సపోర్ట్ చేయండి. 

1.2 వద్దు :

1.2.1 ZED సంబంధిత కార్యకలాపాల్లో MSMEని నిర్వహించేటప్పుడు లేదా మార్గనిర్దేశం చేసేటప్పుడు RP&A ఎలాంటి దుష్ప్రవర్తన/అనైతిక అభ్యాసాన్ని చేపట్టదు. 

ఉదాహరణలు: :

a. RP&A అనేది ఒక అగ్నిమాపక యంత్రం మరియు/లేదా పిపిఇ, ఇది MSME యూనిట్ లకు తీసుకువెళుతుంది మరియు పరామీటర్ ఆవశ్యకతలను తీర్చడం కొరకు ఒక వనరుగా అప్ లోడ్ చేయడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తుంది. 

b. పారామీటర్ ఆవశ్యకతలను తీర్చడం కొరకు అనుచితమైన పిపిఇని వనరుగా ఉపయోగించే MSME యూనిట్ లను RP&A ప్రోత్సహిస్తుంది/అనుమతిస్తుంది.

c. ZED పరామీటర్ ఆవశ్యకతకు అనుగుణంగా తప్పుడు రికార్డ్ లు (ట్రైనింగ్ లాగ్ లు, డెలివరీ లాగ్ లు) మరియు/లేదా డాక్యుమెంట్ లను అప్ లోడ్ చేయడానికి RP&A MSME యూనిట్ లను అందిస్తుంది లేదా అనుమతిస్తుంది. 

d. RP&A బహుళ MSME యూనిట్ ల్లో ఒకే అగ్నిమాపక యంత్రం/అదే పిపిఇలు/అదే రికార్డులు (భద్రతా శిక్షణ, నాణ్యత నిర్వహణ శిక్షణ, డెలివరీ రికార్డులు) ఉపయోగిస్తుంది. 

1.2.2 RP&A (ముఖ్యంగా వారి సమక్షంలో) MSME యూనిట్ ఇతర యూనిట్ ల నుంచి అగ్నిమాపక యంత్రాలను తీసుకోవడానికి మరియు పరామీటర్ ఆవశ్యకతలను తీర్చడానికి వాటిని ఒక వనరుగా ఉపయోగించడానికి అనుమతించరాదు. 

ఒకవేళ RB&A ఈ విషయంలో MSME యూనిట్ ని ప్రభావితం చేయలేనట్లయితే, సిఫారసు కొరకు RSJతో ఈ ZED ఆర్డర్ ని కోరవద్దు.

1.2.3 సేఫ్టీ పోస్టర్, అగ్నిమాపక యంత్రం, మరుగుదొడ్లు, ప్రొడక్ట్ ఇమేజ్, పని ప్రాంతం, ముడి పదార్థాల నుంచి సంబంధిత ఇమేజ్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా RP&Aని ఉపయోగించరాదు. రిఫరల్ పార్టనర్ మరియు దాని అసోసియేట్ కొరకు ప్రవర్తనా నియమావళి.

1.2.4 ఏదైనా మదింపు కొరకు RP&A ఏ మదింపుదారుని ఇష్టపడదు లేదా సిఫారసు చేయదు, అటువంటి అభ్యర్థనను RSJ ఆమోదించదు మరియు నిష్పక్షపాతంగా అర్హత కలిగిన మదింపుదారు(లు)ను నియమించాల్సిన బాధ్యత RSJకు ఉంటుంది. 

1.2.5 RP&A అనేది MSMEకు మారడం కొరకు ఎలాంటి ముప్పు లేదా ఒత్తిడిని కలిగించరాదు. 

1.2.6 సిఫారసు చేయబడ్డ ZED MSME IDలను RSJతో అభ్యర్థించేటప్పుడు లేదా భాగస్వామ్యం చేసేటప్పుడు RP&A ఈ క్రింది వాటిని చేయదు. 

a) చెల్లని ZED ఐడిలను పేర్కొనడం/తప్పుగా పేర్కొనడం 

b) చివరగా సబ్మిట్ చేయడానికి ముందు ZED MSME మొబైల్ యాప్ ద్వారా డాక్యుమెంట్ లను పంచుకోవడం. 

c) ఇప్పటికే మరో కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసిన జెడ్ ఐడీలను షేర్ చేయడం. 

d)రేటింగ్ ఏజెన్సీ మరియు/లేదా ZED ఆర్గనైజింగ్ భాగస్వాములు మరియు/లేదా QCIతో సహా 1 కంటే ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్ లతో ZED MSME IDలను అభ్యర్థించడం/భాగస్వామ్యం చేయడం ఒక్కటే సిఫార్సు. 

e) ఇప్పటికే సర్టిఫై చేయబడిన లేదా NC మూసివేతలో ఉన్న ZED MSME IDలను భాగస్వామ్యం చేయడం. అందువలన పైన పేర్కొన్న చర్యలు క్రియాశీలతను పెంపొందించి, అవసరమైన కమ్యూనికేషన్లను పెంచి, భాగస్వాములందరి ప్రతిష్ఠను, ప్రతిష్ఠను ప్రశ్నార్థకం చేశాయి. 

1.2.7 జెడ్ఈడీ పథకానికి సంబంధించి ఎంఎస్ఎంఈలకు ఆర్ఎస్జే ఎలాంటి సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేయదు. ZEDకు సంబంధించి RSJ/QCI/MOMSME/DIC/DFO తరఫున MSMEల నుంచి ఎలాంటి రుసుమును వసూలు చేయడానికి లేదా వసూలు చేయడానికి RP&Aలకు అధికారం లేదు తంత్రం. 

2.0 యాంటీ  క్రరషన్/యాంటీ  లంచగండిత్నం

యాంటీ  క్రరషన్/యాంటీ  లంచగండిత్నం

2.1: చేయాలిస  నరనులు:

2.1.1 RP&A నిజాయితీ మరియు నైతికతతో వారి పనిని చేయాలి. 

2.2: వద్దు :

2.2.1. MSME నుండి వ్యాపారం లేదా ఇతర ప్రయోజనాలను పొందడం లేదా నిలుపుకోవడం కొరకు RP&A ప్రత్యక్షంగా లేదా మధ్యవర్తుల ద్వారా వ్యక్తిగత లేదా అనుచిత ఆర్థిక లేదా ఇతర ప్రయోజనాలను ఎప్పుడూ అందించదు లేదా హామీ ఇవ్వదు. 

2.2.2 MSME యొక్క జెట్ ప్రాజెక్ట్ సర్టిఫికేట్ తో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా సంబంధం ఉన్న ఏదైనా పార్టీ నుంచి బహుమతులు, వస్తువులు లేదా సేవ, లంచాలు, ఆఫర్ లు, వినోదం, వస్తువులు, టిక్కెట్లు, గిఫ్ట్ వోచర్లు లేదా రీఫండ్ లు లేదా డిస్కౌంట్ లు లేదా డబ్బును RP&A స్వీకరించదు. 

RP&A డబ్బు లేదా బహుమతితో సహా ఏ రూపంలోనూ లంచం లేదా కమీషన్ ఇవ్వరాదు., 

a) ZED ప్రకటనకు సంబంధించిన అనవసరమైన రాయితీలను పొందడం కొరకు ఏ అధికారి అయినా (DIC/DFO/MSME అసోసియేషన్ ప్రతినిధితో సహా) ZED ఆర్డర్ లను అందుకోవాల్సి ఉంటుంది.

b) జెడ్ఈడీ సర్టిఫికేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ప్రోత్సాహకంగా ఎంఎస్ఎంఈ

చట్టరరమైన అవస్రాలు మరియు నియంప్త్ణ్

3.1 చేయాలిస  నరనులు:

3.1.1. అవినీతి, లంచగొండితనంతో సహా స్థానిక నిబంధనలు, చట్టాలను పాటించడానికి ఆర్ఎస్జే పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంది. ఆర్పీ అండ్ ఏ కూడా అదే బాటలో పయనిస్తుందని ఆర్ఎస్జే భావిస్తోంది.వర్తించే చట్టాలు మరియు కంపెనీ విధానాలకు అనుగుణంగా అన్ని పనులు RP&A ద్వారా చేయబడతాయని RSJ ఆశిస్తుంది. 

మోసం చేయడం భారతీయ చట్టాల ప్రకారం తీవ్రంగా శిక్షించదగిన నేరం. ఆర్.ఎస్.జె దీనిని సహించలేదు మరియు అది వారి ప్రభావ రంగంలో మరియు వారి సరఫరా గొలుసులో కనుగొనబడితే దానిని నిర్మూలించడానికి కట్టుబడి ఉంది. 

3.2 వద్దు:

3.2.1. RP&A ఎలాంటి నైతిక, చట్టపరమైన వాతావరణం మరియు ఆరోగ్యం మరియు భద్రత లేదా ప్రాజెక్ట్ ఆవశ్యకతలను ఉల్లంఘించద. 

4.0. గోరయ  మైన వాయ  పార స్మాచారం మరియు డేటా యొక్క   రక్ష్ణ్

గోరయ  మైన వాయ  పార స్మాచారం మరియు డేటా యొక్క  రక్ష్ణ్

4.1 చేయాలిస  నరనులు:

4.1.1. RP&A తన సేవలను అందించేటప్పుడు పొందిన మొత్తం సమాచారాన్ని వాణిజ్యపరంగా విశ్వసనీయమైనదిగా పరిగణిస్తుంది, అటువంటి సమాచారం ఇప్పటికే ప్రచురించబడి ఉంటే లేదా సాధారణంగా ఇతర పక్షాలకు లేదా పబ్లిక్ డొమైన్ లో అందుబాటులో ఉంటే తప్ప. 

4.1.2. IPR, కస్టమర్ సమాచారం/సప్లై చైన్ సమాచారం/తయారీ ప్రక్రియతో సహా MSME మరియు వాటి తయారీ యూనిట్ సమాచారాన్ని సంరక్షించడానికి RP&A బాధ్యత వహిస్తుంది. 

4.2 వద్దు:

4.2.1. ఒక MSME యొక్క గోప్యమైన సమాచారాన్ని మరొక MSMEకు బహిర్గతం చేయడం. 

4.2.2. పోటీతత్వం, ఇమేజ్ మరియు ప్రతిష్ఠను ఏవిధంగానైనా ప్రభావితం చేసే ‘A’ MSME సమాచారాన్ని RP&A ఇతరులతో బహిర్గతం చేయరాదు/చర్చించకపోవచ్చు.

4.2.3. MSME నుంచి RP&A ఎలాంటి గోప్యమైన డేటా మరియు సమాచారాన్ని తీసుకోరాదు లేదా నిర్వహించరాదు.

ZED సంబంధిత కార్యకలాపాలను అమలు చేయడం కొరకు MSME నుంచి సేకరించిన ఏదైనా డేటా లేదా సమాచారాన్ని యాక్టివిటీ పూర్తయిన తరువాత బాధ్యతాయుతంగా డిస్పోజ్ చేయాలి.

4.2.4. MSME నుంచి సేకరించిన ఏదైనా గోప్యమైన సమాచారం MSME యూనిట్ ద్వారా ఆమోదించబడ్డ లేదా అనుమతించబడ్డవి కాకుండా మరే ఇతర ఉద్దేశ్య ప్రయోజనాల కొరకు ఉపయోగించబడదు. 

5.0 నిష్పప క్షిక్ వాయ పార ప్రవరని

నిష్పప క్షిక్ వాయ పార ప్రవరని

5.1 చేయాలిస  నరనులు:

5.1.1. RSJ స్వేచ్ఛాయుత పోటీని విశ్వసిస్తుంది మరియు నిజాయితీ మరియు నిష్పాక్షిక వ్యాపార పద్ధతుల ద్వారా మా పోటీదారులను అధిగమించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. యాజమాన్యం, ఉద్యోగులు మరియు అసోసియేట్లు అందరూ నిజమైన క్లెయిమ్ లు చేయడానికి మాత్రమే కట్టుబడి ఉన్నారు. న్యాయమైన వ్యాపార పద్ధతులను అనుసరించి RP&A ZED ప్రోగ్రామ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది మరియు మార్కెటింగ్ చేస్తుంది. 

5.2 వద్దు:

5.2.1. స్వేచ్ఛా విపణి స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా RP&A అన్యాయమైన పద్ధతులకు పాల్పడరాదు లేదా ప్రోత్సహించరాదు/అనుసరించరాదు. 

e.g. వ్యాపారాన్ని సంరక్షించే ఉద్దేశ్యం కొరకు MSME యూనిట్ లు లేదా వాటి ఉద్యోగులకు ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష ప్రోత్సాహకాలు మరియు/లేదా లంచాలు అందించడం.

5.2.2. RSJ మరియు దాని పోటీదారులకు (ఇతర ZED రేటింగ్ ఏజెన్సీ/ఆర్గనైజర్లతో సహా) మరియు వారి సేవలకు సంబంధించి ఏవైనా పోలికలు/రిఫరెన్సులతో సహా, అసత్యమైన లేదా తప్పుదోవ పట్టించే అనైతిక రీతిలో ZED ప్రోగ్రామ్ లేదా RSJని RP&A మార్కెటింగ్ చేయదు లేదా ప్రమోట్ చేయదు.. 

6.0 పర్యావరణ పరిరక్షణ ( UNGC 7 to 9) 

పర్యావరణ పరిరక్షణ ( UNGC 7 to 9) 

6.1 చేయాలిస  నరనులు:

6.1.1. RP&A మరియు JLL పర్యావరణానికి మద్దతు ఇస్తాయి మరియు ZED ప్రాజెక్ట్ తో సహా సేవలను చేపట్టేటప్పుడు పర్యావరణ అవగాహనను ప్రోత్సహిస్తాయి.. 

6.1.2. పర్యావరణానికి మేలు చేసే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అవలంబించేలా ఎంఎస్ఎంఈలను ఆర్పీ అండ్ ఏ ప్రోత్సహిస్తుంది. 

6.2 వద్దు:

6.2.1. ZED పనులు చేసేటప్పుడు పర్యావరణ సంబంధిత నిబంధనలు ఉల్లంఘించబడకుండా RP&A నిర్ధారిస్తుంది.

7.0 ఫెయిర్ లేబర్ ( UNGC 1 నుండి 6 మరియు SDG 8)

ఫెయిర్ లేబర్ ( UNGC 1 నుండి 6 మరియు SDG 8)

7.1 చేయాలిస  నరనులు:

7.1.1 ఈ క్రింది వాటిని కలిగి ఉన్న న్యాయమైన కార్మిక విధానాలను అనుసరించడానికి RSJ కట్టుబడి ఉంది: 

బలవంతపు/వెట్టిచాకిరీ/జైల్లో ఉన్న/బాలకార్మికులు, మానవ అక్రమ రవాణా/ఆధునిక బానిసత్వం నిషేధం.

కాంట్రాక్ట్ భాగస్వాములతో సహా భాగస్వాములందరికీ వేతనం ఎల్లప్పుడూ వర్తిస్తుంది, కనీస వేతనం యొక్క చట్టాలు మరియు నిర్వచించిన పరిమితులను చేరుకునేలా చూస్తారు.  భాగస్వాములకు వారి ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను ఇవ్వండి. 

ఇది నిష్పాక్షిక నియామక విధానం అమలులో ఉందని నిర్ధారిస్తుంది మరియు బలవంతపు లేదా వెట్టిచాకిరిని నివారించడానికి భాగస్వాములకు తెలియజేయబడుతుంది. 

పని యొక్క నియమనిబంధనలు వారి పనిని ప్రారంభించడానికి ముందు భాగస్వాములందరికీ అందుబాటులో ఉంచండి – క్రమశిక్షణా చర్యల్లో భాగంగా ఏదైనా బలవంతపు లేదా బలవంతపు శ్రమను సహించలేము.

భాగస్వాములకు వారి వృత్తులలో వారి వృత్తిపరమైన/ నైతిక అభివృద్ధిని కొనసాగించడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. మంచి విశ్వాసంతో, ప్రకటనలు చేసే, సలహాలు అడిగే లేదా ప్రశ్నలు అడిగే భాగస్వాములను రక్షించండి. 

మా రిఫరల్ భాగస్వామి వారి పనిప్రాంతంలో పైన పేర్కొన్న న్యాయమైన కార్మిక పద్ధతిని అనుసరించాలని RSJ ఆశిస్తుంది. 

7.1.2 బాలకార్మికులు, బలవంతపు/వెట్టిచాకిరి లేదా కస్టమర్/మధ్యవర్తులు/జాయింట్ వెంచర్ పార్టనర్/యజమానులు/కాంట్రాక్టర్లు మరియు సరఫరాదారుల నివాసం వంటి వర్తించే చట్టాల ఉల్లంఘన గురించి RP&Aకు తెలిసినట్లయితే, ఉల్లంఘనను RSJకు నివేదించాలి మరియు తదుపరి చర్య కొరకు చర్చించాలి. 

7.2 వద్దు:

7.2.1 సెక్షన్ #7.1.1/7.1.2 ప్రకారం ఏదైనా ఉల్లంఘన జరిగినట్లు తేలితే ఆర్ పిపికి సంబంధించిన ఎలాంటి వ్యాపారాన్ని ఆర్ పి&ఎ నిర్వహించదు. 

7.2.2 వర్తించే చట్టాల ఉల్లంఘనకు సంబంధించిన దర్యాప్తుల్లో RP&A నేరుగా పాల్గొనదు. 

8.0 వేధింప్పల నివారణ్ (లంగ్క్ వేధింప్పతో స్హా) (UNGC 2 మరియు SDG 5)

వేధింప్పల నివారణ్ (లంగ్క్ వేధింప్పతో స్హా) (UNGC 2 మరియు SDG 5)

8.1. చేయాలిస  నరనులు:

8.1.1. తన భాగస్వాములందరూ ఏ ప్రాతిపదికన వివక్షకు గురికాకుండా మరియు లైంగిక వేధింపులతో సహా పని వద్ద వేధింపుల నుండి సురక్షితంగా ఉండే వాతావరణాన్ని అందించడానికి ఆర్ఎస్జె కట్టుబడి ఉంది. RSJ తన RP&Aలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవించాలి మరియు వేధింపులు, బెదిరింపులు లేదా వేధింపులను ఏ రూపంలోనూ సహించదు.. 

8.1.2. RSJ యొక్క RP&A అనేది, ఇది వారితో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవిస్తుంది మరియు ఏ రూపంలోనైనా వేధింపులు, బెదిరింపులు లేదా వేధింపులను సహించదు. ాధిత రిఫరల్ భాగస్వామి వారి ఫిర్యాదును RSJకు రిపోర్ట్ చేయాలని వారికి సలహా ఇచ్చారు. బాధిత రిఫరల్ భాగస్వామి వారి ఫిర్యాదును RSJకు రిపోర్ట్ చేయాలని వారికి సలహా ఇచ్చారు. 

పనిప్రాంతంలో ఏదైనా రిఫరల్ పార్టనర్ ద్వారా వేధింపులకు సంబంధించిన ఏదైనా వేధింపు జరిగినట్లయితే, దానిని RSJకు రిపోర్ట్ చేయాలని గట్టిగా సలహా ఇవ్వబడుతుంద .

8.2 వద్దు:

8.2.1. పనిప్రాంతంలో అనుచిత లైంగిక పురోగతి మరియు అసహ్యకరమైన శారీరక స్పర్శ పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదనే వాస్తవాన్ని RP&A గమనించాలి.పనిప్రాంతం అనేది ZED ప్రోగ్రామ్ కు సంబంధించిన పని కొరకు RP&A సందర్శించే ప్రదేశాలు (ఉదా. MSME యూనిట్ లు). 

8.2.2. ఏదైనా MSME యొక్క ఉద్యోగులు లేదా వారి భాగస్వాములతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, RP&A లైంగిక లేదా ఇతర వేధింపులు లేదా బెదిరింపుగా భావించే ఎలాంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనరాదు

అభ్యంతరకరమైన లేదా లైంగికంగా అసభ్యకరమైన జోకులు లేదా అవమానాలు చేయడం, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం, శత్రు లేదా బెదిరింపు వాతావరణాన్ని సృష్టించడం, ఒంటరిగా ఉండటం లేదా సహకరించకపోవడం, లేదా సహకరించకపోవడం, లేదా సహకరించకపోవడం లేదా హానికరమైన లేదా అవమానకరమైన పుకార్లను వ్యాప్తి చేయడం వంటి లైంగిక లేదా ఇతర వేధింపులు లేదా బెదిరింపుగా పరిగణించబడే ఏదైనా ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష ప్రవర్తనలో పాల్గొనండి.

9.0 ప్రొఫెషనలిజం

ప్రొఫెషనలిజం

9.1. చేయాలిస  నరనులు :

9.1.1 ఆర్పీ అండ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది. RP&A వారి డ్రెస్ కోడ్ మరియు ప్రవర్తనలో మాత్రమే కాకుండా, MSMEలతో వ్యవహరించేటప్పుడు మరియు ప్రాతినిధ్యం వహించేటప్పుడు కూడా ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలని RSJ ఆశిస్తుంది.

9.1.2 RP&A సరిగ్గా దుస్తులు ధరించాలి. బట్టలు శుభ్రంగా, చక్కగా ఉండాలి. సరైన బూట్లతో సాదా లేదా సాధారణ దుస్తులను ధరించాలని సిఫార్సు చేయబడింది. 

9.1.3 ఆర్పీ అండ్ ఏ బాగా అభివృద్ధి చెందాలి. గోళ్లను శుభ్రం చేసి క్రమం తప్పకుండా కట్ చేసుకోవాలి. పురుషుల గడ్డాల కోసం: ప్రతిరోజూ ఫెయిర్, క్లీన్ షేవింగ్ లేదా నీట్ గా కట్ చేయడం. 

9.1.4 RP&A సైట్ లో ఉన్నప్పుడు MSME యొక్క ప్రవర్తనా నియమావళి మరియు భద్రతా సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఎంఎస్ఎంఈ పోస్టులకు వెళ్లేటప్పుడు ఆర్పీ, ఏఆర్పీలు జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డును ధరించాలి. 

9.2. వద్దు:

9.2.1 ఆర్ పి అండ్ ఎ నిరంతర సహకారం మరియు నష్టపరిహారాన్ని క్లెయిమ్ చేయదు. ఆర్పీఅండ్ఏ ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో ఎలాంటి బలవంతపు బెదిరింపులతో రాయితీలు పొందకూడదు. 

9.2.2 నియంత్రిత మెటీరియల్ వినియోగం ఉదా: RP&A అనేది ఆల్కహాల్ లేదా మాదకద్రవ్యాల ప్రభావం ఉన్నప్పుడు MSME స్పేస్ కు వెళ్లరాదు లేదా MSMEలతో సంకర్షణ చెందరాదు. 

9.2.3 MSME యొక్క పనిప్రాంతంలో లేదా MSMEలను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు/ప్రాతినిధ్యం వహించేటప్పుడు RP&A అభ్యంతరకరమైన భాషను ఉపయోగించరాదు. దూషణ భాషలో లైంగికంగా అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు, పూర్వాపరాలు, సాంస్కృతిక అవమానాలు మరియు రాజకీయ వ్యాఖ్యలు ఉంటాయి, కానీ వాటికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. 

9.2.4. MSME ఆవరణలో మరియు MSMEలను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మరియు ప్రాతినిధ్యం వహించేటప్పుడు పొగాకును ధూమపానం/నమలరాదు. 

9.2.5. ఆర్పీ అండ్ ఏ రాజకీయ పార్టీ అనుబంధాలు ఉన్న దుస్తులు లేదా పరువు నష్టం కలిగించే నినాదాలు ఉన్న దుస్తులు ధరించరాదు. 

RP&A చాలా డల్/రిప్డ్ జీన్స్ ధరించడం మానుకోవాలి, ఇది అన్ ప్రొఫెషనల్ గా పరిగణించబడుతుంది. 

పొడవాటి జుట్టు ఉన్న RB&A వ్యక్తిగత భద్రతా కారణాల కొరకు పనిప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓపెన్/లూజ్ హెయిర్ కు దూరంగా ఉండాలి. 

9.2.6  మతపరమైన లేదా రాజకీయ కారణాలతో సహా ఏదైనా కారణానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి నగదు రూపంలో లేదా ఏ రూపంలోనైనా ప్రచారం చేయడం కొరకు RP&A ఏ MSME (వారు ZED పథకంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు) ని సంప్రదించరాదు

9.2.7 RP&A MSME మరియు దాని వ్యక్తులతో ఎలాంటి ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష ప్రవర్తనకు పాల్పడదు, ఇది బాధ కలిగించే, బెదిరించే, హానికరమైన లేదా అవమానకరమైన ప్రవర్తనకు పాల్పడదు.. 

జాతి, వయస్సు, వ్యక్తిత్వం, లింగం, రంగు, మతం, పుట్టిన దేశం, లైంగిక ధోరణి, వైవాహిక స్థితి, ఆధారపడినవారు, వైకల్యం, సామాజిక తరగతి లేదా రాజకీయ అభిప్రాయాల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ఏదైనా లైంగిక లేదా ఇతర వేధింపులు లేదా బెదిరింపులు ఇందులో ఉండవచ్చు. 

10.0 లోగో ఉపయోగం మరియు ప్రాతినిధ్యం 

లోగో ఉపయోగం మరియు ప్రాతినిధ్యం 

10.1 MSME/అసోసియేషన్ తో సహా ఎవరితోనూ RP&A తప్పుగా ప్రవర్తించరాదు. ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం (భారత ప్రభుత్వం) లేదా డిఐసి లేదా డిఎఫ్ఓ లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ఆర్ఎస్జె లేదా క్యూసిఐని తప్పుగా చూపించడం నిషేధించబడింది. 

10.2 భారత ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా RP&A మంత్రిత్వ శాఖ లేదా RSJ లేదా LED లేదా QCI యొక్క లోగోను వారు తమ గుర్తింపు కార్డు లేదా విజిటింగ్ కార్డ్/వెబ్ సైట్ లేదా సోషల్ మీడియా లేదా బ్యానర్ లు లేదా బ్రోచర్ లు లేదా సంబంధిత అథారిటీ నుంచి సరైన లిఖితపూర్వక సమ్మతిని పొందనంత వరకు తప్ప, ఇక్కడ పేర్కొనని మరే ఇతర ప్రదేశంలోనూ ఉపయోగించరాదు.. 

10.3 QCI యొక్క ముందస్తు రాతపూర్వక సమ్మతి లేకుండా QCI యొక్క పేరు, దాని లోగో, సర్వీస్ కోడ్ లు లేదా మరే ఇతర డాక్యుమెంట్ ని ఏదైనా ప్రయోజనం కొరకు ఉపయోగించడానికి RP&A అనుమతించబడదు. 

10.4.RSJ ఇన్ స్పెక్షన్ సర్వీస్ లిమిటెడ్ నుంచి రాతపూర్వక సమ్మతి పొందకుండా RP&A ఎలాంటి పత్రికా ప్రకటనలను ప్రచురించరాదు లేదా RSJ యొక్క ఏదైనా ట్రేడ్ మార్క్ అయిన RSJ పేరును ఉపయోగించి ఇతర పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్ లను చేయరాదు. 

11.0 స్థఫారస్సల ఆమోద్ం

స్థఫారస్సల ఆమోద్ం

RP&A లేదా భాగస్వాములు లేదా భాగస్వాములు లేదా వ్యాపార భాగస్వాములు ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తున్నారని, ఫాలో అవుతున్నారని లేదా అస్పష్టంగా ఉన్నారని లేదా ఏవైనా ఆందోళనలు ఉన్నాయని మీరు గమనించినట్లయితే లేదా కనుగొన్నట్లయితే, దయచేసి RSJ ప్రతినిధిని సంప్రదించండి లేదా ఇమెయిల్ లేదా ఫోన్ కాల్ లేదా సందేశం ద్వారా సమ్మతి కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి. ఇచ్చిన సమాచారం గోప్యంగా ఉంచబడుతుంది. మీరు అజ్ఞాతంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటే మీ పేరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బహిర్గతం చేయబడదు. ఈ కేసును తగిన గౌరవంతో పరిష్కరించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. 

  • ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించండి: వివరణాత్మక ఫిర్యాదులు మరియు అప్పీల్ ప్రక్రియను కలిగి ఉన్న దిగువ వెబ్ లింక్ ను చూడండి. 
    http://www.rsjqa.com/social-responsibilities/complaints-appeals 

సంప్రదించండి: దయచేసి సంప్రదించడానికి సంకోచించవద్దు, 

Integrity related issues Feedback / compliant against all the  above code 
Mr. Sudarshan Mane -Sr. Integrity Manager, Lissa Arcade Building, L-1 49/A, 4th Floor, 5th Main,6th sector, HSR Layout, Banglore-560068, Karnataka, India.
 Tel: + 91 8850 249 682  
 Email: integrity@rsjqa.com     
 Mr. Yuvraj Jambhale- Compliance Officer, GB- 25, Highstreet corporate centre, Kapurbhavdi, Thane (West) -400607 Maharashtra, India.
Mobile: +91-9819 621 121 
Email: Yuvraj.jambhale@rsjqa.com